Our Operations

Development and Exploration

We have been active in Vietnam since 2007 and have non-operated interests in three offshore blocks, Block 07/03 containing the Ca Rong Do (CRD or Red Emperor) oil and gas field development and the adjacent exploration Blocks 135 & 136/3. PetroVietnam is a partner in all three blocks which are operated by Repsol.

Block 07/03 is located in the Nam Con Son Basin and contains the CRD oil and gas development. Mubadala Petroleum holds a 21.25 percent interest. In April 2017, approval of the Field Development Plan for CRD was received from the Vietnamese Government.

Việt Nam

Giai đoạn Thăm dò và Thẩm định

Chúng tôi tham gia vào sự phát triển của ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam từ năm 2007 và đã xây dựng được mối quan hệ đối tác giá trị với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Talisman và Premier Oil, cũng như các công ty khác trong ngành công nghiệp này.

Mubadala Petroleum đang theo đuổi các cơ hội đầy tiềm năng ngoài khơi Việt Nam.

Giai đoạn Thẩm định:

Mubadala Petroleum giữ 25 phần trăm cổ phần tại Lô 07/03 do Premier Oil là nhà điều hành. Mỏ Cá Rồng Đỏ (CRD) được phát hiện năm 2009 ngoài khơi Việt Nam và giếng khoan thẩm định đã được tiến hành năm 2011.

Nhà điều hành sẽ khoan một giếng cam kết trong năm 2013.

Giai đoạn Thăm dò:

Lô 135 & 136-3 nằm liền kề với mỏ CRD ngoài khơi Việt Nam và Mubadala Petroleum giữ 20 phần trăm cổ phần của hai lô nước sâu này từ tháng 05-2011. Công tác thu nổ địa chấn ba chiều (3D) đã được thực hiện vào quý 2 năm 2012. Talisman là nhà điều hành giữ 40 phần trăm cổ phần và Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) giữ 40 phần trăm còn lại.

Mubadala Petroleum là nhà điều hành Lô 04-02, giữ 90 phần trăm cổ phần và Bitexco giữ 10 phần trăm. Giếng khoan thăm dò đầu tiên của Lô 04-02 được thực hiện trong năm 2013.

Find out more